Koolitused ja loengud


Kuna mulle on oluline, et teadmised, mis kasvavad välja minu uurimis- ja töövaldkondadest jõuaksid ka laiema avalikkuseni, siis olen vastu võtnud kutseid esineda avalike loengute ja koolitustega nii koolides kui ka erinevatel seminaridel. Teadlasena tähendab see minu jaoks kindlasti ka väljumist oma elevandiluust tornist. Kuid mulle see meeldib ja näib, et ka teistel on olnud põnev. 
Juhtides ühe Tallinna kooli hoolekogu tööd puutun samuti kokku rea suhtlemise ja keeleõppega seotud küsimustega, mida mul on olnud võimalus erinevatel koolituspäevadel ja seminaridel mõtestada.

Olen oma koolitus- ja loenguteemad jaganud mõtteliselt kahte gruppi (esneda saan nii eesti, saksa kui ka inglise keeles):

1. Aeglustumine ja süvenemine
- Keeleõpe ja mitmekeelsus
- Lähilugemine ja kirjandus

2. Suhtlus ja väärtused
- Kuidas hoida ja väärtustada iseennast?
- Kuidas suhtluses mitte kaotada teist inimest silmist?


PEETUD:

2.02.2023 ettekanne "Millist inimolu pimedust valgustab Ene Mihkelsoni looming?" (Järvamaa kirjanduse pidunädala konverents)

23.04.2021 koolitus kirjandusõpetajatele koos Tiina Kirsiga: "Viivi Luige esseistika. Poeetika ja väärtused" (korraldaja Eesti Kirjandusmuuseum)

22.10.2020 koolitus kirjandusõpetajatele koos Tiina Kirsiga: "Mihkelsoni lugemine: süvenemise ja aeglustamise viisid" (korraldaja Ene Mihkelsoni Selts)

27.02.2020 koolitus raamatukoguhoidjatele (eesti keeles)
„Kollegiaalne suhtlus kui osa tööst“
Korraldajad: Põltsamaa raamatukogu, Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu maaraamatukogude sektsioon

27.08.2019 Loeng-koolitus saksa keele õpetajatele (saksa keeles)
„Keeleõpe kui aeglustumise viis ja kui tundlikkuse kasvatus teise suhtes“
(„Spracherwerb als Möglichkeit zur Verlangsamung und zur Erhöhung der Empfindlichkeit gegenüber dem Anderen")
Korraldaja: Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA)


23.08.2019 Koolituspäev kirjandusõpetajatele (eesti keeles)
„Lähilugemine kui süvenemise ja aeglustumise viis“
Korraldaja: Ene Mihkelsoni Selts


7.08.2019 Koolitus raamatukoguhoidjatele (eesti keeles)
„Kollegiaalne suhtlus kui osa tööst“
Korraldaja: Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu noorteklubi


21.05.2019 Kadrioru Saksa Gümnaasiumi õpetajad (Oru maja), (eesti keeles)
Suhtluse Hea Tava dokumendi tutvustus
(kuidas suhelda lapsevanemaga ja kuidas end säästa)
Korraldaja: Kadrioru Saksa Gümnaasiumi hoolekogu


29.03. 2019 Loeng saksa keele diplomit DSD (Deutsches Sprachdiplom) väljastavate koolide juhtidele (eesti keeles)
„Keeleõpe kui protsess vs keeleoskus kui eesmärk“
("Spracherwerb als Prozess statt Sprachkenntnisse als Ziel")
Korraldaja:  Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA)
Esinemise põhjal valmis hiljem essee "Keel kui lävepakk, keeleõppe kui tundlikkus teise suhtes". 


9.02.2019 Ettekanne klubi Zonta International konverentsil “Do Values become older?”, Vanemuise kontserdimajas (inglise keeles)
„Ilmsed ja ajatud väärtused tänases Euroopas"
("The obvious and the timeless values in today’s Europe")
Korraldaja: Eesti Zonta klubi
Konverentsi info: https://zonta.fi/eurooppaseminaari/do-values-become-older/


26.09.2018 Ettekanne saksa keele süvaõppele ja mittekeelsusele pühendatud sümpoosionil "Keelerikkus Eestis ja Euroopas. Saksa keelega mitmekeelsemaks" (saksa keeles) 
„Saksa keele erinevad aknad ja uksed“ ( „Die vielen Fenster und Türen des Deutschen“)
Korraldaja:  Kadrioru Saksa Gümnaasium
Ettekande saksakeelne tekst: "Die vielen Fenster und Türen des Deutschen"
Ettekandest ajendatuna sündinud eestikeelne essee: "Aeglustuda - milleks ja kuidas?"