Täna on rahvusvaheline naised teaduses päev.

Ülikoolid postitavad pilte oma teadlastega. Teadlased ise räägivad lugusid, kuidas nende teekond eri rollide ühendamises on sujunud.


Aga mina ei tea ikka veel, kas ma olen sõlminud rahu oma eri rollide ja nende erineva osakaaluga oma elus. Olen ma teadlane? Millal olen ma teadalane? Milline teadlane ma olen? Kas kirjandusteadus on üldse teadus? Eesti keeles on lihtsam, teadus on teadus. Inglise keeles on koheselt keerukam, science ei hõlma humanitaariat, saksa keeles on humanitaaria vähemalt laiendina teaduse (Wissenschaft) ees – Geisteswissenschaften (vaimuteadused). 

Kas üldse on võimalik teha teadust, kasvatada lapsi, olla partner ja kaaslane ning teenida sealjuures veel elatist? 

Minu õpingute ajal ei olnud veel doktorandid nooremteadurid, stipendiumeidgi veel polnud ja sõltus erialast, kas sulle oli pakkuda tööd ülikooli juures või mitte. Mina töötasin esiti ajakirjanikuna, siis sain stipendiumit ja siis läksin raamatukokku tööle. Olin töötanud juba baka õpingute ja magistrantuuri kõrvalt. Sain hakkama küll. 

Doktoriõpe oli ju luksus ja hobi. Ühel hetkel hakkas aga ka selgeks saama, et ega tegelikult sellisele inimesele, kelleks mind koolitati, kelleks ma ise saada tahtsin, et ega talle ülikoolides tegelikult ruumi ei ole.

Proovida minna ära välismaale? Läks teisiti.

Töötasin teaduskorraldaja ja siis teadlasena. Jah, see on võimalik, ehkki mitte lihtne. Teaduse maailma sisse pääsemine ei ole lihtne.

Kui oled ametis teaduskorralajana, siis kas ja kes näeb Sinus teadlaset? Ja kas peakski? Mida see õigupoolest tähendab - olla teadlane? Teatud mõtlemisviisi? Tegustemisviisi? Või nimetust lepingus?

Ametnikuna tean ma väga hästi, milliste näitajate järgi teadust mõõdetakse. Kuid teaduslik mõtteviis ei sõltu mõõdikutest.

Mulle on oluline, et igaüks, kes tahab, oskaks näha ja leida teed nurkaaetuse tundest välja. Olgu selleks siis valdkonnast tulenev nurkaaetuse tunne (humanitaaria on kahtlemata keerumaks olukorras kui loodus- ja reaalteadused, millest lähtudes on teaduse mõõdikud välja töötatud) või sooline keerukus (olla naine ja ema ja ometi tahta samal ajal end ka erialaselt teostada).

On uhke olla teadlane, olla see, mida Sa oled soovinud olla, seista oma tõekspidamiste ja väärtuste eest.

Kõik ei ole alati võimalik ja vahel on ringiga minek ikkagi sihile lähemale liikumine. 

Teduslikku mõtteviisi ei saa minult võtta keegi, kui see kord juba käes.

Head naised teaduss päeva!
Head teadusliku mõtteviisi päeva!