2021. aasta kevadel oli aeg küps, et vestelda Viivi Luige ja Joonas Hellermaga kirjandusest kui sõnaks saamise kunstist. Vestlus leidis aset Esna Galeriis.

Idee vestluseks tekkis kirjandusõpetajatele suunatud koolitust "Viivi Luige esseistika. Poeetika ja väärtused" (23.04.2021) ette valmistades ja kuulub mõtteliselt kokku ka õpilastele suunatud esseekonkursiga "Kui on pime, saa ise lambiks" (Viivi Luik), 15.05-4.10.2021.

Vestlus tõukub Viivi Luige kahest esseekogumikust „Pildi ilu rikkumise paratamatus. Esseed ja artiklid“ (EKSA, 2017) ja „Selle kevade tervitus. Esseed ja teised kaante vahel ilmumata tekstid“ (SE&JS, 2020) ning üksteist aastat tagasi Hedi Rosmaga kahasse kirjutatud poeetikaraamatust „Ma olen raamat“ (SE&JS, 2010).

Samuti on vestluses juttu Joonas Hellerma esseest "Märkmeid ajast ja ilust Viivi Luige loomingus" (Looming 10/2018).Salvestuse võimalikuks tegemise eest täname Eesti Kultuurkapitali ja teoste eest Polar Mediat.
Salvestus jääb vaatajatele avatuks 2021. aasta lõpuni.