Aija sakova

Teadusartiklid

Teadlaste töö on Eestis detailselt dokumenteeritud Eesti Teadusinfosüsteemis. Minu konto ETISes leiab siit. Saksa ja inglise keeles artikleid (koos pdf-idega) või ettekannete visandeid leiab ka minu academia.edu kontolt.

Siin on ära toodud viimastel aastatel eesti keeles ilmunud põhjalikumad käsitlused:
  • Ahasveeruse tunnistusKirjanduslik palverännak kui eetiline kohustus Ene Mihkelsoni „Ahasveeruse unes”. 
    Ilmunud ajakirjas Keel ja Kirjandus (4/2018).

  • Moraalne tunnistus kui tulevikku suunatud lootus. Tähelepanekuid Ene Mihkelsoni romaanist „Ahasveeruse uni“.
    Ilmunud Leena Kurvet-Käosaare ja Marin Laagi toimetatud kogumikus "Adressaadi dünaamika ja kirjanduse pingeväljad" (Tartu Ülikooli Kirjastus, 2016).

  • Kohustus kannatada, et näha ja mõista. Ene Mihkelsoni ja Ingeborg Bachmanni kirjanikunägemus.
    Ilmunud ajakirjas Methis. Studia humaniora Estonica 5-6/2010.